Vil utrede bybane i Ålesund

Oppfordrer til kronerulling i næringslivet.

Illustrasjon: Oslo, Bergen og Trondheim har bybaner, mens Stavanger utreder. Nå vil også ålesundere ha utredet muligheten for bybane mellom sentrum og Moa.  Foto: SMP-ILLUSTRASJON

Nyheter

En bybane i Ålesund kan ha kommet et skritt nærmere en realisering. 

Inger Johanne Langeland som var blant initiativtakerne til Moa-konferansen sendte tirsdag ut en epost hvor hun skriver at behovet for å se nærmere på et slikt prosjekt går igjen blant svarene.

- Vi er enig med Peter Butenschøn om at Ålesund kan være godt egnet for en bybane, og at dette kan være et prosjekt som vil kunne løfte Ålesund til å bli det urbane midtpunkt på Nordvestlandet. Det er kanskje et slikt prosjekt vi trenger for å samle Moa og Ålesund til å bli en by som komplimenterer hverandre og som gjør oss mer attraktiv, sier Langeland som nå ønsker å få utredet bybane i Ålesund.

Utredning

Norsk Bane as opplyser at en slik utredning vil koste mellom 400 000 og 500 000 kroner.

Kommunen stiller seg positiv til en utredning og vurderer å være med å finansiere om lag halvparten av kostnaden. Her venter en på et endelig vedtak i kommunen.

Resten må næringslivet finansiere.

- Vi ønsker at flest mulig blir med på en kronerulling til en utredning om bybane. Det vil ha betydning dersom vi kan vise at det er bred støtte blant næringslivet i hele Ålesund, og om mulig også utenfor kommunegrensen, mener Langeland.

Hva mener du? Trenger vi bybane i Ålesund? Hvor bør den gå?