foto
Klikk på bildet for å se grafikken som viser hvilke fag gutter og jenter velger i den videregående skolen.