Helseministeren knuser kuttlista til Helse MR

Helseminister Bent Høie stenger døren for en rekke av forslagene til kutt i sjukehusene i fylket.

Tøffe krav: Helseminister Bent Høie gjør det klart at han ikke vil aksepterer at funksjoner flyttes mellom sjukehusene i Møre og Romsdal for å spare penger. – Det må være knyttet til pasientsikkerhet og kvaliteten på tilbudet, understreker Høie. Foto: NTB Scanpix 

Styreleder: John Harry Kvalshaug. Foto: Staale Wattø 

Dette er saken
  • Styret i Helse Møre og Romsdal skal 18. desember behandle forslaget om funksjonsfordelingen mellom sjukehusene i fylket.
  • Administrasjonene har lagt fram en lang liste med kuttforslag.
  • Helseforetaket må spare i alt 160 millioner kroner.
Nyheter

Høie gjør det klart at kutt i akuttkirurgien i Volda eller flytting av fødeavdelingen fra Kristiansund til Molde må begrunnes med at den medisinske behandlingen ikke er god nok. Det kan ikke gjøres for å spare penger.

– Det er ikke mulig for styret å gjennomføre noe i strid med regjeringserklæringen. Nedleggelse av akutt- og fødetilbud kan ikke gjøres med en ensidig økonomisk begrunnelse. Det må være knyttet til pasientsikkerhet og kvaliteten på tilbudet, sier Høie til Sunnmørsposten.


Folkeaksjonen: Sei klart frå at dette ikkje er aktuelt

Folkeaksjonen for Volda sjukehus ber helseministeren om å gripe inn for å berge akuttkirurgien i Volda. Leiar onsdag 27. november 2013:

Akuttfunksjonen bør skjermastIngen lovnader fra helseministeren

Helseminister Bent Høie gav ingen lovnader for Volda sjukehus, då ein delegasjon frå Volda/Ørsta møtte ministeren tysdag.


En utfordring

– Da har vi en kjempeutfordring som verken jeg eller administrasjonen ser noen løsning på, sier styreleder i Helse Møre og Romsdal, John Harry Kvalshaug.

– Når styret har bedt om at dette arbeidet skal gjennomføres, så regner jeg med at det ikke bare er økonomiske forhold de har bedt om å få utredet, men også spørsmål om pasientsikkerhet og kvalitet. De kan ikke gjennomføre endringer uten en tilstrekkelig ROS (Risiko og sikkerhet)-analyse. De kan ikke gjøre endringer i strid med regjeringsplattformen, samt at endringene må være innenfor de nasjonale retningslinjene vi har, fastslår, Høie.

– Beskjeden vi har fått fra administrasjonene er at tiden er forbi for å kunne gjennomføre ostehøvelkutt. Klarer vi ikke få til et budsjett i balanse så er eneste mulighet for oss å gå tilbake til vår eier Helse Midt, sier Kvalshaug.

– Helse Midt er veldig klar over det jeg har sagt. Jeg vil følge med på det som skjer videre, sier Høie.


– Kuttene må gjennomføres

Sykehusene må sørge for at driften går i balanse. Det må på plass uavhengig av den varslet helseplanen fra regjeringen, fastslår Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik.Vurderer å kutte hardt i Volda

Helse Møre og Romsdal vurderer å flytte kirurgi frå Volda til Ålesund.


Bekymret

Helseministeren er også bekymret for at prosessen rundt budsjettet fører til nye problemer med tanke på å få på plass et nytt felles sjukehus mellom Molde og Kristiansund.

– Jeg er opptatt av at det ikke gjøres grep med funksjonsfordelingen som ødelegger det jeg oppfatter som en konstruktiv prosess når det gjelder å finne felles lokalisering for sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Det er mitt tydelige signal, sier Høie.

Den bekymringen deler Kvalshaug.

– Dilemmaet vårt her er at vi ikke får følge den utviklingsplanene vi hadde tenkt å følge. Vi var inne i en god prosess. Så kommer dette og vi havner utenfor lysløypa. Det er alvorlig for oss, sier Kvalshaug.

Høie viser til at han ser på de rapportene som nå er kommet fra administrasjonen som en foreløpig orienteringssak der dette beskrives på skissenivå.

– Jeg oppfatter ikke at dette har status som forslag fra administrasjonen om å endre noe nå, sier han.

Kvalshaug er bekymret for styrets handlingsrom.

– Har vi ikke handlingsrom for å gjøre grep for å få økonomien i noenlunde balanse, må vi gå andre veger for å få det til, konstaterer Kvalshaug.

Følg smp.no på Facebook