Dropper å røre akutt- og fødetilbud

Helse Møre og Romsdal legger vekk planene om å flytte føde- og akuttdelene ved sjukehusene.

Gjør retrett Astrid Eidsvik tar signalene fra Bent Høie (H) på alvor. 

Klar Helseminister Bent Høie uttalte til Sunnmørsposten at dårlig økonomi ikke er godt nok argument til å fjerne føde- og akuttmottak fra sjukehusene.  

Nyheter

Det melder helseforetaket i en pressemelding torsdag.

Strukturendringar innan akutt- og fødetilbod blir ikkje budsjettsak, skriver helseforetaket i pressemeldingen.

– Signalene fra Helse Midt-Norge og helseministeren gjør at vi legger vurderinga av akutt- og fødetilbudet inn i arbeidet med utviklingsplanen for hele foretaket slik vi i utgangspunktet hadde planlagt, sier administrerende direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal.


Vurderer å kutte hardt i Volda

Helse Møre og Romsdal vurderer å flytte kirurgi frå Volda til Ålesund.

 

Byr på vansker

Selv om de gir etter for helseminister Bent Høies avvisning, mener Eidsvik at dette fører til at de vil få store utfordringer med å nå budsjettkravet for neste år.

Det var i et orienteringsmøte den 25. november at direktøren la fram skisser på hvilke tiltak de planla å arbeide med fram mot budsjettmøtet i desember. Helseforetaket ønsket blant annet å se på en sammenslåing av fødeavdelingene i Nordmøre og Romsdal og samling av akuttkirurgi i Molde og i Ålesund.

Møtt av protester

Det vakte sterke reaksjoner blant annet på søre Sunnmøre, der mange fryktet for akutt- og fødetilbudet ved Volda sjukehus.

– Signalet Helse Møre og Romsdal nå har fått fra Helse Midt-Norge og som er sjekket opp mot regjeringserklæringa, seier at vi ikke kan leggje fram endringer i akutt- og fødetilbud i sammenheng med budsjettarbeidet, sier Eidsvik.


- Trenger ikke mer uro nå

Sentrale fylkespolitikere i Møre og Romsdal er lite tilfreds med det som nå skjer med sjukehusene. De ber om ro til nytt sjukehus for nordfylket er plassert.

 

– Når vi nå trekker disse strukturendringene ut av budsjettdiskusjonen, blir heller ikke de faglige og økonomiske argumentene blandet slik som mange opplever nå, fortseter helsedirektøren.

Må knipe enda mer

Resultatet av å frede akutt- og fødetilbudene er at driften i helseforetaket må bli enda mer effektiv, mener Eidsvik.


Glede i Volda over klar tale fra statsråden

– Nå må vi få en avklaring om at ballen er lagt død, sier sjukehusaksjonist - og mener eneste løsningen er at Møre og Romsdal får flere helsekroner.

 

– Mer strømlinjeforma og pasientvennlige forløp i behandlinga, gir bedre utnytting av sengene, og er med på å få mer ut av hver krone. Omlegging av drifta fra inneliggende til dagbehandling vil også gi mulighet til å redusere tallet på senger noe, og vi arbeider med dette parallellt med andre tiltak, seier Eidsvik.

Hun mener også utnyttelsen av operasjonskapasiteten ved sjukehusene kan bli bedre enn i dag.

– Vi må likevel innse at dette trolig ikke er nok for å komme i mål med budsjettet for 2014, for her har vi ei kjempeutfordring, sier Eidsvik.

Relaterte saker: