Mangler fortsatt 70 millioner

Helse Møre og Romsdal må spare inn 160 millioner kroner for 2014. De har derfor sin største omstillingsprosess noen sinne.

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik. Arkivfoto: Marius Bøstrand 

Nyheter

Administrasjonen sitt forslag til budsjettvedtak er nylig offentliggjort, og skal legges fram for styret 18. desember. Her kommer det fram at det er funnet tiltak for å dekke inn 90 millioner kroner.

Det betyr at styret i Helse Møre og Romsdal ikke vil komme i mål med et budsjett i balanse på styremøtet.

- Det har vært jobbet innenfor flere områder for å effektivisere driften, skriver direktør Astrid Eidsvik til styret.

Lista er lang

Man må planlegge aktiviteten bedre i forhold til antall pasienter, koordinere bedre i høy- og lavaktivitetsperioder. I tillegg må hvert sjukehus gjøre en rekke effektiviseringstiltak, og man har sett på mulige endringer i å samle alderspsykiatrien. Det må reduseres i liggetid, lønn, varekostnader, overtid, reisekostnader, bruk av vikarer og antall sengeposter enkelte steder. I tillegg må man øke pasientbehandlingen, samordne feriestengning ved avdelinger, ha færre vikarinnleide leger og bruk av vikarbyråer, og få til en bedre logistikk.

Ett av de foreslåtte tiltakene er å kutte et årlig tilskudd på 250.000 kroner til «Stiftinga Varmtvassbassenget ved Volda sjukehus».

I ferieavviklingen må driften reduseres når det er lite pasienter, uten at det går utover stabiliteten.

Underskuddet knyttet til drift av klinikkene nærmer seg 130 mill. kroner, men vil trolig bli noe høyere ved årsslutt.

- Det er høye krav til effektivisering og et gjennomsnittlig krav til effektivisering på 5,1 prosent per klinikk neste år. Det er til nå skissert tiltak for 2,6 prosent.  

Må bli mest effektiv

Eidsvik har som ambisjon og mål å bli det mest kostnadseffektive sjukehusforetaket i landet. Det eksterne konsulentselskapet Deloitte har så langt levert bestillingene som er gitt, og presentert hvor Helse Møre og Romsdal har et potensiale til å bli bedre.

- Administrerende direktør har for budsjettåret 2014 lagt opp til et enda høyere fokus for å hente ut ytterligere effekter på hverdagseffektivisering innen de rammevilkårene vi har i dag, skriver Eidsvik.

Må finne penger

Slik Sunnmørsposten forstår saksutredningen, vil man i løpet av to måneder finne nye tiltak med en såkalt samlet helårseffekt på minimum 100 millioner kroner, av dette 40 millioner i oppstartsåret 2014.

Det betyr at Helse MR skal bruke to måneder til å finne tiltak for 40 millioner kroner, og har en plan for dette.

Men likevel vil foretaket mangle 30 millioner kroner etter å ha fått til omstilling- og effektiviseringsprogrammet.

- Dette har vi i dag ikke en løsning på og må derfor komme tilbake til dette når vi har identifisert de tiltakene som blir iverksatt som følge av situasjonsanalysen som skal være avsluttet i januar, skriver Eidsvik.