– Fødes med snusabstinens

Jordmødre og forskere er bekymret for den økende snusbruken blant kvinner i Norge.

Mange er usikre – Vi får ofte spørsmål om det er greit å snuse når de er gravide. Det er tydelig at mange er usikre på dette, forteller jordmor Mari Heltne ved Helsestasjonen i Volda. 

Nyfødte med abstinenser kan bli nærmest hysteriske, så oppdager vi at mor snuser

Mari Heltne

Advarer – Jeg er ikke overrasket over at folk er forvirret om hvor helseskadelig snus er og hvilke følger dette får under et svangerskap, sier professor ved Institutt for samfunnsmedisin på Universitetet i Tromsø, Maja-Lisa Løchen.  

Nyheter

– Når selv gravide medisinstudenter bruker snus viser dette at det er en kunnskapsmangel i befolkningen om dette produktet, mener professor i samfunnsmedisin.

– At det er skadelig å røyke under svangerskapet er jo noe de fleste er klar over, men vi får ofte spørsmål om det er greit å snuse når de er gravide. Det er tydelig at mange er usikre på dette, forteller jordmor Mari Heltne ved Helsestasjonen i Volda.

Hun har flere ganger registrert nyfødte med tydelige tegn på abstinenser.

– Nyfødte med abstinenser kan bli nærmest hysteriske, så oppdager vi at mor snuser. Vi vet ikke så mye om spesifikt bruk av snus under svangerskap, men det vi vet er at nikotin påvirker barnet og utviklingen av det, så vi fraråder på det sterkeste all bruk av tobakk under svangerskapet, sier Heltne.

Henger etter Sverige

Ved første svangerskapskontroll i dag skal norske kvinner fylle ut et standardisert helsekort med spørsmål om sine røyke- og alkoholvaner, samt bruk av medisin, men det står ingenting om bruk av snus. I Sverige har spørsmål om spesifikt snusbruk stått på det standardiserte helsekortet helt siden 1999.

Ifølge Folkehelseinstituttet i Bergen blir det ingen endring på det norske helsekortet før det blir elektronisk, en systemovergang som kan ligge flere år unna.

I Volda har man ganske enkelt gjort det til en vane å spørre om nettopp snusbruk ved første svangerskapskontroll.

– Ettersom vi ser at mange kvinner bruker snus, har vi hatt mer fokus på å gjøre folk klar over dette ved første kontroll. Vi kan selvsagt ikke tvinge noen til å slutte, men vi oppfordrer på det sterkeste de gravide om å avholde seg fra alle typer av tobakk under hele svangerskapet. De fleste er som regel godt motivert til det, forteller Heltne.

Følg smp.no på Facebook du også!

Kunnskapsmangel

Professor ved Institutt for samfunnsmedisin på Universitetet i Tromsø, Maja-Lisa Løchen forstår at folk er forvirret over hvor helseskadelig dette svenske produktet er.

– Jeg er ikke overrasket over at folk er forvirret om hvor helseskadelig snus er og dette får følger under et svangerskap. Jeg har hørt om gravide medisinstudenter som snuser og det vitner om en kunnskapsmangel på dette, forteller Løchen, som peker på at økningen av snusbruk er størst nettopp blant unge kvinner.

Hos vår nabo i øst skal det ha vært forsket på dette siden 1999 - og rapportene, den siste fra i fjor, er entydige. Forskingen, som totalt har involvert 850 000 svenske fødsler, viser at snusing øker risikoen for en rekke komplikasjoner under graviditet og fødsel.

Nikotinen er synderen

Blant annet viser rapporten at er det nesten en fordoblet risiko for prematur fødsel for snusere enn for de som ikke brukte tobakk. Det er også større sjanse for svangerskapsforgifting og dødfødsel. Fødselvekten var også i snitt 39 gram mindre enn hos barn av tobakksfrie kvinner. Det ble også registrert flere tilfeller av apnè, eller pusteproblemer blant barn av snusere. Forskingslederen bak den svenske rapporten er kort og konsis i sin konklusjon:

– Ikke bruk nikotin under et svangerskap, sier professor ved Karolinska Institutet i Stockholm, Sven Cnattingius i en kommentar.