Ba om utfordringer til skoleflink sønn – meldt til barnevernet

Da foreldrene til Are ba skolen om tilpassa opplæring til den matematikkflinke gutten sin, svarte rektor med å sende bekymringsmelding til barnevernet.

- Det skal ikke være slik at en blir meldt til barnevernet for å stille spørsmål til skolen, sier Bente Fremmerlid. Hun og mannen varsler overfor Sunnmørsposten at de vil ta saka videre og at de har meldt den til Sivilombudsmannen. FOTO: MORTEN HJERTØ  

Nyheter

I TV 2s program «Vårt lille land», søndag kveld, var ei historie fra Skodje ei av i alt tre i programmet.

Der forteller mamma, Bente Fremmerlid om hva som skjedde, da hun og pappaen til nå ti år gamle Are Fremmerlid Sørset, høsten 2011 ba skolen han går på om mer utfordringer til sønnen i matematikk.

- Are er en såkalt skoleflink gutt, og spesielt i matte. De hadde holdt på ei stund med å fargelegge tiere og enere, og Are holdt på å kjede vettet av seg fordi det gikk så seint, forteller hun til Sunnmørsposten.

Da klassen – Are gikk i 3. da dette skjedde, begynte med ganging, kom motivasjonen tilbake, forteller mora videre.

- En dag han var sjuk, spurte jeg han om han hadde lyst til å tegne. «Jeg vil heller holde på med matematikk, var svaret», og det fikk han. Men i stedet for å trene på 2-gangen slik hjemmeleksa var, trena vi på 5-gangen, siden Are alt kunne den første. Vi gjorde også noen oppgaver fra læreboka, forteller mora.

Viska bort hjemmeleksene

Tilbake på skolen viser Are ifølge Fremmerlid fram hjemmearbeidet til læreren.

- Men i stedet for å få skryt, skjenner læreren på han, og visker også bort deler av arbeidet, forteller hun.

- Er det slik det skal være? Are blei både lei seg og mista motivasjonen, sier Fremmerlid. Hun er sjøl lærer i en nabokommune.

Om støtte

- Jeg tenkte at jeg ikke kunne la dette passere. Ikke var det første gang læreren viska ut heller. I tillegg til at vi bestemte oss for å skrive en e-post til skolen og be om tilpassa opplæring til gutten, var jeg i kontakt med flere fagpersoner og opplevde å få masse støtte, forteller hun. Etter at Siv Måseidvåg Gamlem (som nylig disputerte for doktorgrad i utdanningsvitenskap, journ. anm.) fikk nyss om historia, resulterte det også i en kronikk i Dagsavisen 9. desember 2011 - «Om eleven som vil lære mer».

- Opplæringslova sier at «opplæringa skal tilpasses evnene og ferdighetene hos den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten». Men elever som vil lære mer, blir stoppa av lærer og skoleleder, påpekte hun, og fortalte en anonymisert versjon av historia til Are, sett fra mors synsvinkel.

- Jeg ønsker en debatt om hvorvidt skolen baserer praksis på en forståelse om at «elever skal gå i takt».

- Sagt på en annen måte at det ikke er lov til å gjøre mer enn det læreren har gitt melding om. Hvor blir det av arbeidet med tilpassing, lærelyst og differensiering, spurte hun.

Daværende kulturminister Hadia Tajik, svarte på kronikken:

- Slik historia er gjengitt av Gamlem, er det ingen tvil om at det er mor og sønn som har rett, og at skolen og læreren gjør feil. Også elever som er faglig sterke har krav på opplæring som er tilpassa deres nivå. Dette er forankra i opplæringslova, skrev hun blant anna.

Meldt til barnevernet av rektor

Men tilbake til historia om Are og foreldra hans. For denne stopper ikke med e-posten til skolen. I «Vårt lille land», søndag, forteller Fremmerlid om hva som videre skjer: De blir meldt til barnevernet av daværende rektor.

- Begrunnelsen vi fikk var at ansatte og ledelse ved skolen over lenger tid skulle ha vært bekymra over det som blir omtalt som «høyt konfliktnivå» hos oss foreldre – både i forhold til skole og lokalmiljø, forteller Fremmerlid til Sunnmørsposten.

«Helvete» i tre måneder

Og med bakgrunn i bekymringsmeldinga velger barnevernet å tvangsgjennomføre en undersøkelse. De tre månedene denne pågår beskriver Fremmelid som helvete.

- De så på alt fra grovmotoriske ferdigheter og hygiene hos Are, til vår somatiske og psykiske helsetilstand. Barnevernet spør dessuten fastlegene våre om det er andre forhold ved oss som omsorgspersoner barnevernet «bør» ha kjennskap til – med bakgrunn i rektors påstander ønsker barnevernet med andre ord å finne ut om vi i det hele tatt er skikka som foreldre, sier Fremmerlid. Både hun og mannen var sjukmeldt en periode under undersøkelsene.

Undervegs i granskinga ber foreldrene om et møte med rektor.

- Dette får vi imidlertid først etter flere måneder. Og på møtet innrømmer rektor at det såkalt høye konfliktnivået handler om spørsmål vi har stilt skolen om mer utfordringer i faget matematikk, forteller Fremmerlid. I programmet på TV 2, søndag heter det at barnevernet - på si side, henla saka. De fant ikke noe som støttet skolens påstander om høyt konfliktnivå.

- Dette er maktmisbruk. Hevn. Og det skal en ikke bli utsatt for når en ber om utfordringer i matematikk, sier Fremmerlid til Sunnmørsposten.

- Totalvurdering når barnevernet koples inn

Blant de som blir intervjua i programmet, søndag, er ordfører Terje Vadset i Skodje. På spørsmål om de noen gang bruker barnevernet mot foreldre fordi de kritiserer skolen, svarer han blant anna følgende:

- Nei, det er vel relativt sjelden. Det må i såfall være ei totalvurdering av hele situasjonen som gjør at man gjør at man går til slike grep.

Sunnmørsposten har søndag vært i kontakt med både Skodje-ordføreren og tidligere rektor ved Ares skole.

- Jeg ønsker ikke å gi noen kommentar til saka, utover det som framgår i programmet, sier Terje Vadset.

- Kan det være at skolen eller kommunen har gjort noe galt her?

- Det gjøres feil hele tida, så det kan jeg ikke utelukke. Jeg kjenner imidlertid ikke til at det er gjort feil, sier han.

Heller ikke rektoren har noen videre kommentar.

- Jeg kan ikke frigi opplysninger av individuell karakter, sier han.

- Hva med påstanden om at det er spørsmålet om tilpassa opplæring som ligger til grunn for bekymringsmeldinga til barnevernet. Kan du bekrefte eller avkrefte dette?

- Som sagt, jeg kan ikke gå inn på dette, sier han.

Tar saka videre

Bente Fremmerlid og mannen varsler overfor Sunnmørsposten søndag, at de vil ta saka videre.

- Dette har vært ei enorm påkjenning for oss, og vi vil ikke ha dette på oss i framtida. Vi er heller ikke de eneste som er blitt meldt for å stille smpørsmål. Vi har derfor meldt saka til Sivilombudsmannen. Det gjorde vi tidligere denne måneden, sier Fremmerlid.

Se intervjuet på TV 2 her (ekstern lenke)