Hurtigruten snur - betaler regningene sine

Rederiet kryper til korset og vil betale - men sjøslaget mot norske havner er ikke over.

Ankommer: Hurtigruteskipet «Midnatsol» ankommer Ålesund. Rederiet har havnet en batalje med norske havner om betaling avavgifter.   Foto: Staale Wattø

Fikk fullmakter: Etter å ha orientert havnestyret om Hurtigrutens vedtak om ikke å betale havneavgifter, fikk havnefogd Birger Flem fullmakter til å føre saken videre, herunder nekte Hurtigruten kaiplass. 

Nyheter

 – Vi har i dag bestemt at vi skal  betale regningene fra havnene, men vi mener fortsatt at vi har fått for høye krav. Det gjelder også Ålesund,  sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten.

Følg smp.no på Facebook

Skal møtes

At saken har fått denne vendingen var ukjent for havenfogd Birger Flem, men han sier at havnen har sendt sine krav til rederiet.


Full hamnekrig

Hurtigruten sin advokat avviser at reiarlaget sine skip «anløper» Geiranger. Dei nektar å betale både anløpsavgift og passasjervederlag.

 

– Vi har  åpnet for møte med Hurtigruten over påske, og vi har levert tilsvar på deres krav om innsyn på 200 sider, opplyser havnefogden som sier at de har fått fullt innsyn.

Han synes det er greit at det blir et møte og vil gjerne vite hva rederiet ønsker å ta opp i samtalene.


Krever tvangssalg av hurtigruteskip

Ålesund havnevesen krever at Hurtigruten selger skip for å dekke havneavgift som ikke er betalt.

– Det hurtigruten ikke vet om Ålesund havn er ikke verdt å vite, sier havnefogden som synes at rederiets aksjonsform er merkelig.

– De aksjonerte først og ba om opplysninger i ettertid. De burde satt seg in n i saken bedre først. Det finnes ingen kommunal havn i Norge som ikke gjør rett for seg.

Havner i pengetrøbbel

Anne Marit Bjørnflaten opplyser at noen havner har vært villige til å diskutere avgiftene.


- Ingen konflikt med oss

KS Bedrift Havn er overrasket over uttalelser fra Hurtigruten.

En grunn til at betalingsstoppen blir opphevet er at havner som har over halvparten av inntektene sine fra hurtigruten har begynt å få problemer.

Rederiet ønsker ikke å foråsake problemer, men at betalingsstoppen er opphevet betyr ikke at Hurtigruten gir seg.

De mener fortsatt at  at selskapet er over- eller feilfakturert, og at en rekke havner har anvendt havneloven på en måte som ikke er i tråd med lovens intensjoner.


Vil ha havnefogd inhabil

Hurtigruten mener havnefogd Birger Flem er usaklig, inhabil og at han har en uforståelig dårlig oppførsel.

– Hurtigruten skal betale for tjenestene vi får levert i havnene, men skal heller ikke betale mer. Vi vurderer nå hvordan vi tar dette videre, herunder rettslige skritt mot enkelthavner dersom det ikke lykkes selskapet å komme til enighet med disse på annen måte, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten.

Ny havnelov i 2010

Den nye havneloven som ble innført i 2010, skulle sikre brukerne av havnene billigere og mer effektive havnetjenester. Hurtigruten har imidlertid opplevd en motsatt effekt.

Havneavgiftene har for selskapets del økt med 25 prosent fra 2010 til 2013, fra 73 millioner kroner til 92 millioner kroner. 


- Har overfakturert oss

Torsdag var det møte mellom den nasjonale Havneforeningen og Hurtigruten ASA.

Havnefogd Birger Flem sier at dette ikke er tilfelle i Ålesund der avgiften knapt har fulgt konsumprisindeksen.

Hurtigruten ba i januar et utvalg havner om omfattende innsyn i grunnlaget for faktureringen av havnetjenestene. Bortsett fra havnene som Hurtigruten allerede har en avtale med, ba selskapet øvrige havner om at selskapet må tilbys vilkår som reflekterer at Hurtigruten opererer rutegående fartøyer, i tråd med havneloven.

Selskapet innførte også en midlertidig betalingsstans i påvente av at selskapet fikk innhentet nødvendig informasjon, opplyser Anne Marit Bjørnflaten.

Flere har redusert avgifter

Flere av havnene har nå signalisert at de vil foreta en gjennomgang av sine avgifter, og enkelte havner har også, etter Hurtigrutens innvendinger, redusert anløpsavgiften betydelig for 2014. Hurtigruten vil innlede forhandlinger med flere av havnene for vilkårene for anløp i 2014 og for fremtiden.


Stenger alle dører for Hurtigruta

Ålesund havnevesen vil ikke lengre opplyse hvilken hurtigrute som anløper Ålesund.

Mange av havnene henter mer enn halvparten av sine inntekter fra Hurtigrutens anløp. Selskapet er opptatt av at gjennomgangen av dokumentasjon og avgiftsnivå ikke skal hindre havnene i å utføre sine tjenester og oppgaver. For ikke å påføre havnene økonomisk usikkerhet velger selskapet å oppheve betalingsstansen inntil videre.

– I den fasen prosessen nå går inn i, er det ikke nødvendig å opprettholde betalingsstansen. Havnenes økonomi er i utgangspunktet ikke Hurtigrutens ansvar, men vi ser at full betalingsstans over lengre tid kan få uheldige konsekvenser for enkelte havner. Vi velger derfor inntil videre å gjenoppta betalingen inntil forhandlinger eller rettslige vurderinger avklarer korrekt betaling, sier Bjørnflaten.

Gjenopptas «under protest»

Etter det Sunnmørsposten hører er det særlig de små havnene i Finnmark som har fått likviditetsproblemer.

Betalingen vil i første omgang gjenopptas «under protest», altså slik at Hurtigruten betaler med forbehold om at det inngås avtale om kjøp av havnetjenester og at Hurtigruten fortsatt bestrider havnenes anvendelse av Havneloven i forhold til avgifter og avgiftsnivå.

- Vi er av den klare oppfatning at selskapet har betydelige beløp til gode hos flere havner etter flere år med feilfakturering og overfakturering. Disse havnene vil bli underrettet om hvordan vi tar denne saken videre, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten.