Solvik-Olsen: – Derfor ble Hafast valgt

Men samferdselsministeren vil ikke love friske penger til planlegging.

En glad gjeng på hurtigbåtkaia på Hareid mandag kveld fekk låne flagg av Sunnmørsposten. Fra venstre: Kleven-sjef Ståle Rasmussen, Hareid-ordfører Anders Riise og Herøy-ordfører Arnulf Goksøyr.  

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under E39-befaring i vinter. Statsråden har fått kjenne på trykket og interessen rundt E39-valgene fra lokalmiljøet.  

Nyheter

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forteller at regjeringen hadde et vanskelig valg mellom Hafast og Fefast som framtidig ferjefri E39-trase.

Men han vil ikke være konkret på om det er friske penger på gang til planlegging - eller hvor mye regjeringa vil satse på økt ferjefrekvens i påvente av de store fjordkryssingsprosjektene.

I pressemeldingen som ble sendt ut samtidig om avgjørelsen ble kjent, heter det at prioritering av tiltak på strekningen vil bli vurdert i arbeidet med Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2027.

Les kommentar: Framtidsvegen E39

Hafast etter en totalvurdering

– Hafast/Fefast-diskusjonen har vært komplisert og noe vi har brukt mye tid på, påpeker statsråden overfor smp.no etter at valget om Hafast ble kjent mandag kveld.


Nesvik: – Regjeringa velger Hafast

Regjeringa velger fastlandssamband over Hareidlandet som framtidig E39-trasé - på bekostning av Fefast.

Han viser til at departementet og ministeren har vært på befaring begge steder og snakket med både ordførere og selskapene som jobber for de ulike alternativene.

– Valget er gjort på bakgrunn av en kombinasjon av kostnader, kompleksitet for teknologiske løsninger, lokale næringslivseffekter og utvikling av gode arbeidsmarkeder. Totalvurderingen sa oss at Hafast var den mest fornuftige løsningen på lang sikt, forteller Solvik-Olsen.

Næringslivet avgjørende

Han påpeker at også Fefast er en fornuftig løsning som transportetappe, men at betydningen Hafast vil ha for næringslivet spilte en avgjørende rolle.


– Ikke minst de gode erfaringene som er gjort med Eiksundsambandet har vært tungtveiende, legger han til.

– Slike argument gir tilhengerne av midtre linje i Sogn og Fjordane blod på tann. Kan de vente seg samme argumentasjon der?

– Det er nok mer komplisert enn som så, men når det gjelder valgene i Sogn og Fjordane, sier jeg ingenting nå, svarer ministeren.

Planleggingsmidler

Heller ikke når det gjelder midler til planlegging vil Solvik-Olsen være konkret. Flere Sunnmørsposten snakket med etter avgjørelsen falt på møtet i Ålesund, påpekte at det er viktig å få penger allerede på statsbudsjettet for 2015.


Kleven-sjef har hastverk

Konsernsjef Ståle Rasmussen i Kleven Verft AS hyllar valet av Hafast og meiner næringslivet i regionen vil nyte frukter når sambandet er på plass.

– Det må vi komme tilbake til i 2015-budsjettet, er alt statsråden vil si om den saken.

Han svarer at det viktigste nå er at både fagfolkene i Statens vegvesen og lokale myndigheter nå har konkrete trasevalg å planlegge ut fra.

– Så må vi komme tilbake til de ulike valgene når vi ser hvordan prosessene utvikler seg lokalt, legger han til.

At det kreves store summer - bare til planleggingen - er hevet over en hver tvil.

– Absolutt, hele E39-prosjektet er stort. Nå har vi tatt noen viktige skritt, slik at vegmyndigheter og lokale myndigheter kan fokusere på noen store løft, svarer han.

Ferjemidler

Han understreker at regjeringa samtidig som man venter på de store fjordkryssingene, vil gå inn for kortvarige utbygginger som kan gi mer umiddelbar nytte.

Hva kan du love om økt ferjefrekvens i tida fram til fjordkryssingene kommer?


Framtidas vegvalg for E39 blir kjent i kveld

Det knytter seg stor spenning til orienteringen i Ålesund mandag kveld om hvor den framtidige kyststamvegen skal gå.

  – Per i dag kan jeg ikke love noe, men det er ingen tvil om at det er flere samband i Møre og Romsdal hvor ventetida er for langt i dag, og hvor vi kikker på løsninger, forklarer Solvik-Olsen.

Helge Orten sa imidlertid i sin orientering at ønsket om hyppigere ferjeavganger lå i bunnen for regjeringas kortsiktige arbeid med E39.

Stor pågang

Samferdselsministeren selv befant seg på Sørlandet og i Oslo mandag kveld, men har likevel fått merke trykket og spenningen rundt E39-valgene i Møre og Romsdal de siste ukene.

– Det har vært en veldig pågang både fra folk som er nysgjerrige, og folk som har ønsket å påvirke, sier statsråden.

Og han er naturlig nok fornøyd med at beslutningen ikke lekket ut på forhånd.

– Det er alltid en øvelse for en regjering å se hvor mye som kan spres internt før de begynner å lekke ut. Jeg er stolt over at de som har vært involvert, har vist seg tilliten verdig. Det har vært viktig å kunne diskutere ting åpent, uten at det kommer ut i media, avslutter han.