– Sunnmøringer kjøper dyre biler

Møller Bil Ålesund budsjetterer med å selge 1.300 biler i år, og opplever at markedet for bilsalg er veldig bra.

Ålesund: I fjor leverte Møller Bil Ålesund 645 nye og 535 brukte biler. I år er målsettingen å selge 750 nye og 550 brukte biler. – Vi har siden nyttår økt ordrereserven kraftig, sier daglig leder Knut Arve Sæter. Volkswagen er det mest solgte bilmerket i distriktet.  Foto: Staale Wattø

Premium: Sunnmøringer kjøper flere biler i premiumsegmentet enn det som er gjennomsnittet i landet. Markedssjef for Audi i Møller Bil Ålesund, Bjørn Erik Austerslått, har grunn til å smile.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Siden nyttår har vi økt ordrereserven kraftig. I utgangspunktet budsjetterte vi med en nedgang i forhold til fjoråret, men det ser ut som om 2014 blir minst på nivå med fjoråret, sier daglig leder Knut Arve Sæter.

Møller Bil Ålesund har hatt stor vekst siste årene, og har siden 2008 økt omsetningen fra 225 millioner kroner til 325 millioner kroner. Det foreløpige toppåret var i 2012 da de hadde en omsetning på 340 millioner kroner og et salg på 1.300 biler. I fjor falt bilsalget til i underkant av 1.200 biler.

Les flere bil- og trafikknyheter på smp.no

Investeringer

– Resultatet i fjor er også preget av kostnader og investeringer i forbindelse med mye ombygging av anlegget. Vi har både bygd om verkstedet og bygd om lokalene til nye standarder for både Audi og Volkswagen, sier Sæter.

I fjor leverte de 645 nye og 535 brukte biler. I år er målsettingen å selge 750 nye og 550 brukte biler.

– Her i distriktet er Volkswagen det mest solgte bilmerket med en markedsandel på 15,5 prosent. Audi er det femte mest populære bilmerket med en markedsandel på 7,1 prosent, sier han.

Tendenser

Sæter er godt fornøyd med at Møllers Bil Ålesund sine bilmerker har en så stor markedsandel her i distriktet. Samlet har de nærmere 23 prosent. Utviklingen i bilsalget her på Sunnmøre følger utviklingen ellers i Norge, men sunnmøringene kjøper gjerne dyrere biler.

– Det er et helt klart trekk at premiumsegmentet er større her enn det som er gjennomsnittet i landet, sier han.

Ifølge Sæter har utviklingen gått mot stadig mer pressede marginer i bransjen, noe som gjør at det blir viktig å ha et høyt omsetningsvolum.

– Markedet er blitt vesentlig tøffere de senere årene, både med prising, pakkepriser og rentesubsidiering blant annet. Kundene er heller ikke like lojale som de var før i tida, og det er slutt på den tida da kundene var lojale mot samme bilmerket hele livet.

Les flere næringslivsnyheter på smp.no

Prispress

Med noen tastetrykk kan kundene også sjekke priser overalt, og alt er blitt mer åpent.

– Det er slutt på de tidene da man kunne spare mye penger på å reise til Oslo for å kjøpe seg bruktbil der. Nå sitter folk på finn.no og sammenligner, og dermed blir prisnivået mye mer likt over hele landet.