E39 mest lønnsom i sør

Fjordkrysningen mellom Stavanger og Bergen er den klart mest lønnsomme på E39. Å krysse Sognefjorden er minst lønnsomt.

E39: Fjordkrysningene på E39 i Møre og Romsdal kan ikke måle seg i lønnsomhet sammenlignet med fjordkrysningen mellom Bergen og Stavanger, viser ny rapport som kommer i dag. 

BI: Professor Torger Reve har laget rapporten for Statens vegvesen. 

E39-fjorder
  • Rogfast (over Boknafjorden) 27 km.
  • Hordfast (over Bjørnefjorden) 6 km.
  • Sognefjorden (Lavik-Oppedal) 3,7 km.
  • Nordfjorden (Anda-Lote) 1,7 km.
  • Voldafjorden (over Voldsfjorden) 2,5 km.
  • Storfjorden (over Sulafjorden) 3,4 km.
  • Romsdalsfjorden (Vestnes-Molde) 14,6 km.
  • Haslafjorden (Kanestraum-Halsa) 2 km.
Nyheter

Det viser en rapport som BI-professor Torger Reve torsdag overlever Statens vegvesen.

Fjordkrysningene i Møre og Romsdal er middels lønnsomme og kan ikke måle seg med effektene en får på Sørvestlandet.

– Investeringer rundt de store byene er mest lønnsomt. Det andre som er viktig er at en har et aktivt næringsliv på begge sider av fjordkrysningen. Det har en på for eksempel Hafast, men en har det ikke for krysningen over Sognefjorden, sier Reve til Sunnmørsposten.

Følg smp.no på Facebook

Gevinster

Han har på oppdrag fra vegvesenet vurdert de næringsøkonomiske gevinstene ved alle fjordkrysningene på strekningen fra Kristiansand til Trondheim.


Lønnsom akse

En rapport utarbeidet av BI anslår at ferjefri veg mellom Ålesund og Molde kan gi en årlig gevinst på 768 millioner kroner.

Resultatet kan bli viktig i forhold til å prioritere hvilke prosjekter som bør bygges først og sist.

– Rekkefølgen på utbyggingen er et politisk spørsmål. Det vi har sett på er hvilke krysninger som gir størst gevinst. Der er altså resultatet at fjordkrysningene mellom Stavanger og Bergen er de som er mest lønnsomme, påpeker Reve.

Reisetid

Han vil ikke si hva tallene viser for de tre fjordkrysningene på E39 gjennom Møre og Romsdal.


Meiner Fefast/Hafast og Møreaksen er svært ulønnsomt

Fire av sju ferjeavløsningsprosjekter på E39 mellom Stavanger og Trondheim er svært samfunnsøkonomisk ulønnsomme uansett regnemåte og bør legges bort dersom samfunnsøkonomisk nytte skal legges til grunn.

– Våre undersøkelser viser at reisetid er viktig. Så lenge reisetiden mellom to regioner ikke overskrider 45 minutter så er effekten av å knytte sammen bo- og arbeidsmarkeder god. Denne reisetiden kan du strekke opp til en time, men lengre enn det vil ikke nordmenn reise for å komme på jobb, påpeker Reve.

Ikke Nordfjord

Legger vi reisetid og kravet om et betydelig næringsliv på begge sider av en fjord der ferja erstattes med bru eller tunnel, så indikerer det at både Hafast og Møreaksen er mer lønnsom i Reves beregningsmodeller enn fjordkrysningen over Halsafjorden.

– De tallene får du når rapporten legges fram, er alt professoren vil si om det.

I rapporten rettes søkelyset på de samfunnsøkonomiske verdiskapningseffekter ulike fjordkryssingsalternativer langs E39 vil ha.

I alt er det seks til åtte fjorder å krysse avhengig av trasévalget i Nordfjord.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Nyheter