Ulven kom frå Sverige

Det var ein genetisk verdifull ulv som vart skoten i Sykkylven tidlegare i juni.

Thomas Rødstøl i Statens naturoppsyn dokumenterer fellinga av ulven i Sykkylven, før han tar dyret med seg. 

Var det rett å felle ulven?
Du må velge et alternativ
Nyheter

Det viser DNA-analysen som Rovdata har utført. Ulven vart felt av eit jaktlag i Sykkylven 5. juni.


Ulven stamma frå eit finsk-russisk ulvepar som emigrerte til Norrbotten i Sverige vinteren 2012/13. Genetisk er dette paret og deira avkom ulikt den skandinaviske ulvestammen.

Det er ein av desse kvalpane som i vår vandra vestover til Stranda og Sykkylven.

Var det rett å felle ulven? Sei di meining

– For ulvebestanden hadde det vore gunstig om denne ulven hadde fått lov til å leve. Ulven i Skandinavia har sterk innavl. Denne ulven var eigentleg friskt blod, seier seniorforskar Øystein Flagstad i Rovdata.

Fleire titals døde sauer og lam vart funne, drepne av ulven. For sauebøndene i området var det avgjerande at ulven vart tatt hand om.


Kritiske til ulvefelling før gentest

Naturvernforbundet er sterkt kritisk til at ti ulver er skutt bare i år, og mener sauebøndene bør passe bedre på dyra.

Naturvernforbundet er blant dei som har vore kritisk til felling av ulven. Fagrådgiver Arnodd Håpnes sa at til Smp.no at arvematerialet til ulven burde vore sjekka først.

Sjå video: Filma ulven på nært hald

Vart tatt vare på

Då det finsk-russiske ulveparet vart oppdaga i Norrbotten, vart det flytta bort frå reindriftsområdet i nord og til Sør-Sverige, der ulveparet har etablert seg. Forskarane observerte fem kvalpar i dette kullet, før dei vandra ut.

– Ulven kan vandre i alle mulege retningar, men det er ofte slik at ulvar som er fødd i Norge vandrar austover, og ulvar som er fødd i Sverige vandrar vestover. Nokre av dei kjem så langt som vest for Glomma, seier ulveforskaren.

Flagstad fortel at to ulvar frå dette kullet no er skotne.


Trur ulven var åleine

Statens naturoppsyn meiner hannulven er halvanna år gammal.

Flagstad fortel at heile den skandinaviske ulvebestanden kunne fram til 2008 førast tilbake til berre tre individ. Då vandra det to hannulvar inn frå Finland. Med det nye ulveparet i Tiveden i Sør-Sverige stammar no den skandinaviske bestanden frå sju ulvar som er immigrert frå Finland eller Russland.

Her er ulven

Arve møtte ulven rett utenfor huset i Hundeidvik i natt.