May: – Vil kjempe mot mistillitsforslaget med alle krefter

foto