Det ble oppgjør by mot land og Nordmøre mot Sunnmøre når fylkestinget skulle prioritere framtidige skoleutbygginger i fylket. Nordmørslista ville stryke byggingen av sørsida skolen av lista, mens Senterpartiet og KrF ville utsette byggingen til etter 2030.

– Dette var en lettelse. Herlighet. Vi har vært forferdelig spent, sier konstituert rektor ved Ålesund videregående skole, Ole Reinlund.

Bakerst i salen fulgte han debatten om en ny sentrumsskole i Ålesund.

foto
Ole Reinlund, rektor Ålesund videregående. Foto: Geir Strand

– Jeg har sendt gratulasjoner på mail til hele ledergruppen ved skolen. Nå  ser vi prosjektet i horisonten. Fylket har gjort en prioritering og vi støtter oss på at dette blir fulgt opp, sier Reinlund.

Men skolen som er beregnet koste rundt 300 millioner kroner, befinner seg fortsatt på planstadiet. Neste runde blir å rydde plass i budsjettet. Reinlund er forsiktig med å gå ut med et årstall for når skolen kan stå klar.

– Jeg håper på 2021, sier Reinlund.

KrF og Senterpartiets viste i debatten til den kraftige satsing på skolene i Ålesund-området som allerede er vedtatt. Inkludert en ny storhall tilknyttet Spjelkavik videregående, skal det de neste årene brukes nesten 700 millioner kroner på de videregående skolene i Ålesund-området. Gitt utviklingen i tallet på elever etter 2020, mente motstanderne av sørsida skolen at fylket var i ferd med å bygge ut for mange skoleplasser i Ålesund.

– Tall fra administrasjonen viser at vi får en overkapasitet i Ålesund, påpekte KrFs Steinar Reiten.

Både han og Senterpartiet fryktet at de mange studieplassene i Ålesund på sikt kunne true eksistensen til de videregående skolene i Haram, Sykkylven og Stranda.

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal reagerte kraftig på motstanden mot å bygge en ny sentrumsskole i byen. Hun viste til løftene fylkespolitikerne har gitt til elevene ved Ålesund videregående skole som i dag er delt mellom Latinskolen og Voldsdalsberga.

– Dette er ikke snakk om postnummer. Dette burde vært en debatt basert på det faktagrunnlaget vi har fått fra administrasjonen, var hennes beskjed til dem som i stedet ville bruke pengene til ny videregående skole i Ørsta.

Gjør som flere enn 27.000 andre - lik smp.no på Facebook