– Vegsund og Sjøholt har tilnærmet samme kliniske tilbud og ligger ikke mer enn 30 minutter i kjøredistanse fra hverandre. Med overgang til mer og mer ambulant virksomhet virker det lite hensiktsmessig å ha to så like enheter så nære hverandre. Faglig og driftsmessig er det også å forvente synergier ved sammenslåing. Vi har ingen formening om hvor ett sammenslått senter bør ligge, heter det i den fersk rapport Sunnmørsposten har tilgang til.

Det er Semco/Nordic som har utarbeidet «bygningsmessig utviklingsplan for virksomhetene i Helse Møre og Romsdal eksklusiv SNR». Styret skal behandle denne 25. oktober.

Usikkert hva som blir gjort i Volda

Konsulentene drøfter også hva som bør gjøres med Mork og Aure rehabilitering.

Begge byggene sliter med dårlig vedlikehold, blant annet med krevende bassenganlegg. Aure rehabilitering hadde i 2016 5.744 liggedøgn, fordelt på 289 pasienter.

Mork rehabilitering i Volda hadde 5.395 liggedøgn fordelt på 199 pasienter.

– Vi mener HMR bør finne alternative løsninger for drift av disse anleggene. Vi er redd disse ellers vil forfalle ytterligere, står det i rapporten.

Det blir videre diskutert om private eller kommunen kan være mulige eiere, om insitusjonene kan fristilles som egne helseforetak, eller om det er mulig å slå sammen Mork og Aure.