Av: Harald Skotheim og Karl Petter Løvoll

Trafikkulykke på Slyngstad