Av: Einar Orten Trovåg

Har 2,8 millionar kroner i restlån

foto
Den tidlegare private barnehagen på Longva er no ei avdeling som ligg under den kommunale barnehagen på Haramsøya. I dag er det 13 born i avdelinga på Longva, sjølv om kapasiteten er tre gonger større. Foto: Einar Orten Trovåg