To omkom og en tredje er hardt skadet etter lynnedslag på fjellet

foto