Arbeiderpartiet vil ha Anne Berit Støyva Emblem som ny ordfører i Ålesund