Skulesjefen kallar inn alle skular etter avdekka regelbrot

foto