Det svarer til ein oppgang på 1,3 prosent på årsbasis, skriv ilaks.no.

Biomassen i 2023 var på om lag 494.800 tonn ved utgangen av desember, samanlikna med 504.000 tonn for 2022-generasjonen same månad året før.

Snittvekta for generasjonane 2023 og 2022 var høvesvis 1,305, 4,066 kilo. For same månad året før var snittvektene høvesvis 1,371 og 4,118 kilo.

(©NPK)