Frifunnen for ulvedusør

foto
Odd Bjarne Bjørdal stod fram i eit oppslag i Sunnmørsposten i 2013, der han som leiar i Møre og Romsdal Sau og Geit lova dusør for å skyte rovdyr. Foto: Arkivfoto