Lekkasje i hydrogentank var årsak til eksplosjon i Sandvika

foto