Røde Kors etterlyser nødhjelpsmidler til Nepal

foto