Molde sjukehus må ta over randsonepasienter fra Kristiansund, og Ålesund sjukehus må ta over randsonepasienter fra Molde. Det melder Helse Møre og Romsdal i en pressemelding fredag.

Årsaken er at det er svært mange innleggelser i Kristiansund, og økende tilstrømming i Molde.

– Kristiansund sjukehus har de siste ukene vært i en svært krevende situasjon med et stort antall innlagte pasienter, skriver helseforetaket i meldingen.

En del av pasientene er også utskrivningsklare: 15 av 55 pasienter venter på plass i kommunen fredag.

– I dag har vi nærmere 120 prosent belegg, og intensivkapasiteten er sterkt pressa. For å sikre forsvarlig akuttberedskap har vi blitt nødt til å kalle folk tilbake fra ferie, sier assisterende klinikksjef Carina Wollan Myhre.

I tillegg til at mange pasienter er generelt dårlig medisinsk, har det vært en del korona-innleggelser. Disse må isoleres.

– Vi har informert Statsforvalteren, og kommer til å følge denne ekstraordinære situasjonen tett gjennom helga og til uka for å se om det trengs ytterligere tiltak, sier beredskapsleder Hans Olav Ose i Helse Møre og Romsdal.