Kritikken mot publikumsbegrensningen øker i styrke

foto