Flere opprørsgrupper danner felles front mot Etiopias regjeringshær

foto