Det arbeides på spreng på Øvre Utstillingsplass

foto