Må punge ut med 5 millioner dollar for Gaye-kopiering