Avinor: Ingen store forsinkelser i juletrafikken

foto