Norges rikeste er nesten dobbelt så rik som nestemann på lista

foto