Iraker stukket i halsen på Dikemark asylmottak

foto