«I Landmaktsutredningen overkjøres mine folk med argumenter om at «de ikke er samarbeidsvillige». Med andre ord ikke følger noe som ser ut til å være forutbestemt av «noen». Denne noen vet jeg ikke hvem er», heter det blant annet i eposten fra generalmajoren.

Landmaktutredningen skal gi svar på hva slags landforsvar Norge skal ha i framtiden, men generalmajoren mener at utfallet allerede er bestemt.

«Det som begynner å avtegne seg, er at LMU ser ut til å gå i retning av full sammenslåing av hær og HV. Alle andre alternativer synes å være avledningsmanøvre,» skriver han blant annet.

Raabye mener at HV behandles «lettvint», at utredningsarbeidet er dårlig og at nesten all tid brukes på Hæren. Samtidig gjør han et poeng ut av at han slutter som HV-sjef til høsten og derfor kan skrive som han gjør «uten å bli anklaget for å gråte for min syke mor».

Mottakeren av eposten opplevde innholdet som så dramatisk at vedkommende videresendte den til Forsvarsdepartementet. Departementet ønsker ikke å kommentere innholdet, mens forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier at han ikke kjenner seg igjen i det bildet som tegnes, og at prosessen fortsatt er åpen.

Raabye selv ønsker ikke å kommentere eposten overfor Dagsavisen.