Leger risikerer bøter for feil utskriving av blå resept – nå vil Kjerkol endre reglene