Innstilte ferjeavganger igjen – nå tar Fjord1 en skikkelig gjennomgang av «problemferja»

foto