Full splittelse i synet på kryssing av Romsdalsfjorden