Regjeringen vil gi ekstra julepenger til sårbare grupper

foto