Område i Oslo sentrum sperret av etter funn av boblende saltsyre – flere har fått helsetilsyn

foto