Karantenereglene endres – øvrige nærkontakter har ikke lenger karanteneplikt

foto