Stoppa utbetring av ferjekai

foto
Ferjekaiutbetring i Eidsdal satt på pause. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune