– Vi kan være operative i løpet av fire til seks uker, mener Frode Haugen, en av gründerne bak Clean Coast AS.

– Det eneste som mangler er finansiering av prosjektet, sier han til Sunnmørsposten.

Rydde strender og hav for plast

For halvannet år siden etablerte vanylvingene Roger og Frode Haugen sammen med Elisabet Lauvstad Haugen selskapet Clean Coast AS.

Målet er å rydde hav og strender for plast med båt.

Etter hvert samarbeider de bredt med ulike aktører for å få dette realisert: Havila, Runde Miljøsenter, NTNU, SINTEF Ocean og nå også Griff Aviation i Sykkylven.

Flere tekniske løsninger

I samarbeid med NTNU jobbes det med ulike løsninger for at et plattformforsyningsskip (PSV) kan rigges for jobben.

– Vi har flere tekniske løsninger og planer for å få dette gjort, opplyser Frode Haugen.

Vil bruke industridroner

Det siste er samarbeid med Griff Aviation om å bruke droner til å dokumentere fra lufta omfanget av plastsøppel langs kysten, samt å bruke tungløftdroner til å hente og bringe plasten til båten.

– Fra lufta kan en se det meste av problematikken, mener Haugen.

Han forteller at i tillegg til å bruke PSV og droner vil de benytte et par arbeidsbåter, videre trengs det også en arbeidsgjeng som kan gjøre diverse manuelt arbeid på land.

Vil etablere et pilotprosjekt

Clean Coast har jobbet mye med metodeutviklingen.

– Vi vil sortere plasten så tidlig som mulig, for å øke gjenvinningsgraden.

I første omgang er det snakk om å etablere et pilotprosjekt som kan gå videre industrielt og der en kan bygge videre både nasjonalt og internasjonalt, sier Frode Haugen.

Han viser også til forslaget om å etablere et nasjonalt ressurssenter i Innovasjon Norge i Ålesund med ansvar for verdiskaping i havrommet som ligger på fylkestingspolitikernes bord.

Lang fartstid på sjøen

– Vi kan logistikk, sier Haugen og forteller at han og broren bruker friperiodene hjemme til å jobbe med plastsankingsprosjektet til sjøs. Hver seg har de 30 års erfaring på sjøen.

Sjøl har Frode Haugen jobbet 20 år som maskinist på fiskebåt. I dag jobber han som maskinsjef på forsyningsskipet «Viking Energy». Den første batteridrevne PSV-en i verden på LNG og batteri, ifølge Haugen.

Tvillingbroren Roger har vært skipper like lenge. Han er i dag kaptein på fraktebåten MS «Norbjørn».

Også daglig leder Elisabet Lauvstad Haugen har erfaring fra administrativt arbeid innen rederi og annen virksomhet.

Ingen ordning for storskalaopprydding

I fjor fikk Clean Coast tale sin sak i Miljødepartementet og for Mørebenken.

– Vi fikk snakke med embetsverket som sa at de verken hadde en pott til dette eller muligheter til å si ja eller nei. Per i dag er det ingen ordning for storskalaopprydding.

Bortsett fra at det finnes midler til marin forsøpling der lag og organisasjoner kan søke for å få dekket utgifter til dugnadsbasert innsats, påpeker Elisabet Lauvstad Haugen.

Trenger større bevilgninger

Hun forteller at i 2017 var denne potten på 35 millioner kroner. I 2018 er den økt til 80 millioner kroner.

– Vi skal selvfølgelig søke der. Men vi er avhengig av større bevilgninger enn dette, sier hun.

Nå venter Clean Coast på politikernes beslutninger.

– Jo lenger plasten ligger i fjøra, desto mindre blir den, sier Lauvstad Haugen og sikter til problematikken rundt mikroplast.