Krever at regjeringen underskriver FNs barnekonvensjon