Oslo stenges ned: Sosial stopp, skjenkestopp og arrangementstopp

foto