Kraftig nedgang i nye smittede i Bergen, 77 nye tilfeller