Styret i Helse Møre og Romsdal ønsker å holde trykket oppe på innføringen av Helseplattformen i april 2024.

Feilrettingene ved St Olav hospital ligger på etterskudd. Men konsekvensene av å utsette innføringen i Møre og Romsdal er svært store. Innføring i april 2024 er nødvendig for å rekke det før SNR – Sjukehuset Nordmøre og Romsdal – står klart våren 2025.

Styret i Helse Møre og Romsdal ber derfor adm. dir. «gå i dialog med Helse Midt-Norge om at tilstrekkelig kapasitet må kanaliseres til innføring i Helse Møre og Romsdal slik at milepælsplanen kan holdes med god kvalitet på leveranser».

– Vi må være trygg på at det ikke bare sies at det skal være på plass, men at vi også ser at det er på plass. Det skjer veldig mye opprettinger, og vi skal ikke svartmale det. Men samtidig skal vi være på vakt. Verktøykassa må være på plass for oss, sa konstituert adm. dir. Heidi Nilsen til styret.