Kripos ber om hjelp til å stoppe spredning av overgrepsvideo