Av: Tarjei Engeset Ofstad

To nye tilfelle av koronavirus i Ålesund