Av: Eirik Meling

Framleis stengt til Geiranger

foto
Biletet viser eit snøskred som gjekk over fylkesveg 63 mellom Geiranger og Eidsdal etter at vegen blei stengt. Skredet er 2 meter høgt og 150 meter langt. Foto: Møre og Romsdal Fylkeskommmune