Seks bomstasjoner skal kreve inn fire milliarder

foto
I overkant av 200 kroner fordelt på seks bomstasjoner blir prisen du må betale for å kjøre Møreaksen når den etter planen står ferdig i 2030. Foto: Øyvind Leren/Statens vegvesen