Av: Harald Skotheim

Skal bygge oppdrettsanlegg for flekksteinbit

foto
For Artec Aqua innebærer kontrakten å utvide kjerneområdene til andre arter enn laks og ørret. Foto: Akvaplan Niva AS